dilluns, 21 de setembre de 2015

2 anys, va fer al juliol...Fill meu, quan siguis gran entendràs que a la teva mare [dícese yo] només l'interessa polsar el botó del disparador, li sobren tots els processos d'edició d'imatge posteriors. Anem tard però tu m'estimes igual, en sóc plenament conscient.

PER MOLTS ANYS! 
Jo també t'estimo, amb bogeria.