dijous, 2 d’abril de 2009

amb la A, Assertivitat

L'assertivitat és una habilitat social que consisteix a manifestar de manera clara, franca i respectuosa les pròpies opinions, emocions i creences, a defensar els nostres drets, a acceptar els pensaments i les crítiques dels altres i no sentir-se'n culpables.

La conducta assertiva o socialment habilidosa
Expressió directa dels propis sentiments, desitjos, drets legítims i opinions sense amenaçar o castigar als altres i sense violar els drets d'aquestes persones. L'asserció implica respecte cap a un mateix en expressar necessitats pròpies i defensar els propis drets i respecte cap als drets i necessitats de les altres persones. Les persones han de reconèixer també quins són les seves responsabilitats en aquesta situació i quines conseqüències resulten de l'expressió dels seus sentiments. La conducta assertiva no té sempre com resultat l'absència de conflicte entre les dues parts; però el seu objectiu és la potenciació de les conseqüències favorables i la minimització de les desfavorables.

Bibliografia
PER QUÈ HE DIT BLANC SI VOLIA DIR NEGRE? Tècniques assertives per al professorat i els formados. Güell, Manel.Ed.: Graó, 2005